HJELP – Jeg skal skrive Master!

curious

I morgen skal jeg levere inn rundt 1 A4 side med refleksjoner rundt tema for min master oppgave. Det er et spennende år jeg har foran meg. Her kommer mine første tanker!

Innlegget ble også publisert på Masterbloggen.no 12.08.2014

Der det hele begynte

Jeg tok et friår fra utdanning etter endt videregående, for å få litt tid til å tenke på mitt fremtidige utdanningsvalg. Lite viste jeg at dette året skulle føre med seg stort ansvar hos begge arbeidsgivere jeg hadde på den tiden. Her begynte min lederkarriere. Jeg hadde funnet min passion og var fast bestemt på å begynne på en bachelor i Retailing Management på BI etter endt friår. Det er et valg jeg ikke har angret på, og de 3 årene gikk som en lek. Plutselig stod jeg med et vitnemål i hånda, og klar for å starte i ny jobb. Jeg har alltid hatt en formening om at praksis og kunnskap går hånd i hånd, og i den forbindelse er det viktig å velge ut i fra egne interesser. Ikke alle er like heldige å treffe rett på spikeren første gang, men det er aldri for sent å fortsette i en annen retning om du ikke i dag føler at du er på rett sted. Har du valgt en jobb du elsker?

“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life” – Click to Tweet

Lederrollen i utvikling

I en verden der tempoet stadig øker, og utviklingen på mange arenaer stadig går fortere og fortere, synes jeg det er spennende å følge med på hvordan også lederrollen endrer seg. Som leder har jeg en unik mulighet til å skape en bedre hverdag for de mange menneskene, og det ønsker jeg å gjøre på den beste mulige måten. Det synes jeg mine medarbeidere fortjener. Derfor har jeg tenkt mye på hvordan jeg kan bruke denne oppgaven til å kunne undersøke hvilken utvikling vi kan tenke oss at lederrollen vil ta inn i fremtiden. Dette vil kunne komme til nytte både for dagens og fremtidige medarbeidere, kolleger, ledere og meg selv og mitt eget lederskap.

Hvordan velge tema?

Prosessen startet for meg flere måneder tilbake og jeg har luftet, diskutert, nevnt og bedt om input fra mange i mitt nettverk både offline og online. Jeg har at videokonferanser, samtaler, twitterøkter og fått inspirasjon fra mange kanter. Ikke minst har jeg gjennom oppstart av denne bloggen bevisst satt av tid til refleksjon rundt tema som er viktig for meg både personlig og som leder. Men når det kommer til stykke så må jeg velge ett tema. Hadde det vært opptil meg skulle jeg gjerne skrevet flere oppgaver, men det får bli en annen gang. Kanskje skifter jeg tema underveis, men nå skal du endelig få høre mitt første utkast til tema.

Fremtidens toppledere

Jeg vil skrive om fremtidens toppledere og undersøke hvilke krav som stilles til denne gruppen ledere for en vellykket tilpasning til fremtidens krav. Kanskje kan dette også gi meg god innsikt, slik at jeg kan stå bedre rustet den dagen jeg blir toppleder. Kravene vil vi alle møte fra samfunn, teknologi, brukere, medarbeidere, kolleger og andre rundt oss. Jeg er opptatt av at vi som leder må være i takt med utviklingen i samfunnet og med våre medarbeidere, som Hans-Petter Nygård Hansen (Kommunikasjonsrådgiver og Gründer) skriver så fint om i sitt blogginnlegg: Er norske bedriftsledere i utakt med sine medarbeidere?

Jeg kunne skrevet mye om hvert enkelt moment, men kommer her i førsteomgang med en punktliste over noen av kravene til fremtidens toppledere jeg tenker blir viktig, men hvem vet hva jeg finner ut av underveis?

1: Gode nettverksbyggere og kommunikatører. Her deler jeg også en presentasjon fra Yvonne Fosser (HR Sjef i HP Norge) om fremtidens ledere.

2: Toppleders omdømme vil ha stor betydning for selskapets verdi.

3: Gi av seg selv og tørre være personlig. Et godt eksempel er Anita Krohn Traaseth som skrev en Twittermelding som sier mer enn 1000 ord etter at det ble kjent at hun ble valgt som ny leder for Innovasjon Norge.

4: Relasjoner og ledelse. Ledelse handler vel egentlig bare om å bygge relasjoner, men noe sier meg at dette vil bli viktigere og viktigere inn i fremtiden. Vi er lei av lukket dør og lite tilgjengelige ledere. Vi vil ha ledere som er tilstede, ser oss og jobber sammen med oss. Av Live Landmark som er Mentaltrener, foredragsholder og samfunnsdebattant med fokus på god helse fikk jeg dette tipset:

Skjermbilde 2014-06-12 kl. 18.36.38

5: Mestring og prestasjonsmiljø. Som leder ønsker jeg at mine medarbeidere skal føle mestring, at de jobber i et miljø der de føler at de kan utvikle seg og få muligheter til å prestere sitt beste. De skal være stolt av å jobbe side om side med dyktige kolleger og ha yrkesstolthet. Vibeke Hammer Madsen (Adm.dir Hovedorganisasjonen Virke) ga meg dette tipset:

Skjermbilde 2014-06-12 kl. 18.36.58

6: Omsorg. Fremtidens ledere vil legge vekt på å lytte, viser omsorg og kanskje til og med dele ut klemmer? En tweet jeg kom over fra Arnstein Larsen (Strategi- og lederkonsulent) oppsummerer dette godt:

7: Kvinnene i anmarsj. Det er vel ingen tvil om at kvinnene gjør et sterkt inntog i toppledersjiktet og jeg tror vi vil se mer av dem. Hva kan vi menn lære av det motsatte kjønn som vil gjøre oss bedre rustet for fremtiden. Jeg er overbevist om at vi kan lære mye av hverandre. Her kan du lese råd fra 7 kvinnelige toppledere i en artikkel delt av Anja Hoffmann (Managing Director i Sentio LAB)

8: Nye verktøy. Hvorfor du som leder skal bruke Sosiale medier nevner jeg ikke igjen, da får du lese denne. Men vi vil nok også se mange nye verktøy som det vil bli viktig at vi ledere mestrer.

9: Kunne stå i det. Tøffe tider vil kreve tøffe tak! Vi må tørre å stå i de vanskelige sakene, og stå stødig når det stormer som værst. Vi må også våge å ansette mennesker som er smartere enn oss selv. En leder skal bygge et dyktig team ikke nødvendigvis være den dyktigste selv.

“If your the smartest person in the room, then you are in the wrong room” – Click to Tweet

10: Innflytelse og makt. I dag snakker vi om at maktbalansen er i ferd med å forskyves, både i en bedre balanse med våre medarbeidere, men også mot kunden. Egentlig har vi alle kun 1 sjef og det er kunden. Vi må ha fokus på positiv makt, men da er det også viktig å vite hva vi ikke skal gjøre. Linda Lai (Professor i organisasjonspsykologi og ledelse på BI) tipset meg om dette. Les hennes artikkel om maktsyke ledere. Et personlig møte med Linda står snart på trappene, og jeg gleder meg til å kunne få lov til reflektere over ledelse sammen med henne.

Veien videre

Neste uke er det første samling og oppstart for masteroppgaveskriving. Jeg gleder meg allerede og ser frem til en spennende reise det året som kommer. Vil rette en stor takk til alle som har tatt seg tiden til å samtale rundt dette på alle plattformer og en spesiell takk til Ingfrid Landsnes (Gründer av Organisasjonsrådgiverne) som faktisk tok seg tid til en hel time på skype med meg, fra sin vakre hytte i Spania.

“Hvem vet, kanskje du blir med meg på denne reisen?” – Click to tweet 

2 thoughts on “HJELP – Jeg skal skrive Master!

 1. Her var det mye stoff.

  Jeg tenker at det er viktig for ledere at dere husker på at arbeidstakere er hele mennesker og at dere har litt innsikt i “livets mange sider”.

  Å kunne være på jobb uten å fungere på topp er viktig. Rom for lav motivasjon og bekymringer som ikke nødvendigvis er jobbrelatert, men som får følger for utførelsen av jobb, det er viktig at en leder ikke ser negativt på, men husker at det er en del av å være et helt menneske. Dersom en ikke blir tatt imot som et helt menneske, men alltid blir målt i form av prestasjoner, så tror jeg det er uheldig for arbeidsmiljøet og særlig for den enkelte.

  Jeg mener det er viktig at en leder finner seg selv i lederrollen og ikke forsøker tilpasse seg på en måte som er kunstig for han/henne. Det er ikke naturlig for alle å bli sett hele tiden, eller fysisk kontakt. Da skal en heller ikke forsøke å “bli sånn”. Den største utfordringen er kanskje å møte den “ideelle” lederen som han/hun fremstilles i veldig energirike miljøer (klarer ikke komme på en mer betegnede beskrivesle), med den en er som person.

  Jeg håper at ledere for fremtiden ikke alltid er den mest utadvente, stå-på-borde-og-holde-tale type personen. Jeg tror arbeidstakere generelt også trenger roen og ivareta den indre energien og motivasjonen som kanskje ikke synes så godt på utsiden.

  Så til sist, tror jeg at det fysiske arbeidsmiljøet betyr mye. Ikke alle klarer å jobbe i kontorlandskap. Det viktigste er kanskje å møtes menneske til menneske, men ikke la det komme foran fagligheten/bedriftens innhold?

  Vi er forskjellige når det kommer til hvor skarpt vi skiller mellom privatliv og jobb. For noen er det naturlig å ta med hele seg på jobb, mens for andre er det unaturlig. Jeg ser at det kan være en utfordring hvis arbeidsplassen ikke skiller noe særlig på dette, men forventer svar jobb-eposten på fritiden, at folk skal stille opp på jobbturer og fredagspils ol. Og når det gjelder det siste der, så tror jeg det er viktig at ledere er bevisst på at alkohol kan oppleves negativt av mange arbeidstakere (uten at det nødvendigvis sies høyt). Kanskje sosiale arrangementer skal holdes alkoholfrie?

  1. Så hyggelig at du tar deg tid til å lese innlegget. Å se hele mennesket tror jeg er essensielt for fremtidens ledere. Vi er alle hele mennesker, og det er viktig at vi alle medarbeidere, kolleger og ledere (360 grader) gir hverandre tillatelse til å være nettopp dette. Her har vi ledere et ekstra ansvar for å gå foran som gode eksempler, også når det gjelder å balansere jobb/fritid. La oss dyrke ulikhetene, og sette pris på hverandre for det vi er. Er man tro mot seg selv, så blir det enkelt å være tro mot andre. Lyver man til seg selv, så vil man også lyve for andre. Ekthet er viktig også i lederskapet.

   Det vil aldri kun være én idéell ledertype, jeg tror man kun kan finpusse på sin egen versjon. I dag er det plass til mange type ledere, og det vil det nok også bli i fremtiden. Kanskje vi som du nevner vil se flere alternativer også til fysiske arbeidsplasser, mer fleksible løsninger og ikke kun kontor eller åpent landskap slik som det kan oppleves i dag. Ingenting er enten eller, det finnes alltid noe imellom. Uavhengig den teknologiske utviklingen, så vil kommunikasjon menneske til menneske alltid være viktig for et godt lederskap. Det tror jeg aldri det blir noe som kan slå!

   Å totalt forby alkohol på sosiale tilstelninger tror jeg ikke noe på, det handler om å ha tillit til at alle selv kan forholde seg til alkohol på en fornuftig måte. Allikevel er jeg nok enig med deg at det også her er viktig at ledere går foran som gode eksempler, og har kontroll på eget alkoholinntak. Vi skal også kunne se og ta vare på de som ikke selv mestrer dette på en god måte. Å se medarbeideres ulike behov gjelder også her.

   Takker så mye for at du tar deg tiden til å dele dine innspill, til glede for andre 🙂

Legg gjerne igjen en kommentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s