Du har dessverre ikke Psyken til å være leder alene!

psyke-shutter-feat

Det snakkes mye om at man som leder må ha en sterk psyke for å kunne håndtere lederrollen, men det snakkes lite om hvor stor rolle andre mennesker spiller.

Behovet for en sterk psyke begrunnes i at man skal kunne stå stødig i tøffe tider og være en som skaper trygghet og ro også i endringstider.  En ting er sikkert, vi vil alle uansett som mennesker møte ulike utfordringer i løpet av livet, som vil sette vår egen psyke på prøve. Jeg tror ingen kan gå denne veien alene, vi trenger hverandre! Nå skal jeg fortelle deg hvorfor!

Vi må begynne å tenke nærvær

En fersk rapport med en internasjonal sammenligning av sykefravær, viser at det er høyere sykefravær i Norge enn i andre land. Rapporten bekrefter at arbeidsmiljøet har mye å si for nivået på fraværet. Så la oss slutte å snakke om fravær og heller snakke om nærvær. Jeg ønsker i hvertfall å bidra til at flest mulig ønsker å være på jobb og trives i den jobben de har. Det er det som fortjener fokus fra oss ledere, ikke hvordan få den lille gruppen sykemeldte til å bli mindre. Som leder bør fokuset ligge på de mange, ikke bare de få. De andre vil følge etter. Det høres kanskje enkelt ut å skape et godt arbeidsmiljø, men så enkelt er det dessverre ikke. Det krever en daglig innsats fra oss alle, et arbeidsmiljø er ikke noe som fysisk eksisterer, men som blir til i samspill med andre mennesker. Vi trenger hverandre!

“Er du bevist nok på hvordan du påvirker dette samspillet og ditt eget arbeidsmiljø?” – Click to Tweet

Vi er bortskjemte

Vi er alle enige om at vi bor i et godt land, vi har lav arbeidsledighet og vi har det bedre enn mange. Allikevel er vi mer syke enn andre land. Det får meg virkelig til å undre hva som er galt. Rapporten som nevnt over viser til funn som påpeker at våre rause velferdsordninger kan tilskrives noe av det høye fraværet. Vi har det rett og slett for godt og det gjør det for enkelt å være borte fra jobb. Rapporten viser også at de som jobber i små bedrifter sjeldnere er syk. Er dette fordi vi da har et større eierskap til vårt arbeid og ser hvor viktig JEG som enkeltperson er i en liten bedrift? Jeg tror både eierskap til egen jobb og det å se seg selv som et essensielt bidrag til virksomheten er viktig for et økt nærvær. Vi ledere har et ansvar her for å få våre medarbeidere til å føle seg viktig, men ansvaret er delt. Vi medarbeidere må også ta ansvar for å bidra slik at vi blir viktige. Jeg vil si at ingen har ansvar alene, men vi kan starte med oss selv. Dette er kanskje vanskeligere å få til i store virksomheter, men….

“Hvorfor kan ikke en stor virksomhet tenke som en liten?” – Click to Tweet

Finn din styrke

Din styrke ligger i ditt hjerte, ditt innerste. Er vi flinke nok til å vise dette til andre og ta vare på hverandre? Vi må se hverandre som hele mennesker, ikke stykkevis og delt. Fokus på produktivtitet og effektivitet kan gå på bekostning av å se hele mennesket. Det skal være rom for fokus på begge deler, det ene trenger ikke nødvendigvis utelukke det andre. Det er trist å av og til måtte se både unge og gamle mennesker som må ta seg en pause i arbeidslivet. Jeg undrer meg over hvorfor  det fortsatt oppleves som lite akseptabelt å gå til coach/rådgiver/psykolog? Ja kjært barn har mange navn, og her tror jeg vi med fordel kan snakke mer om mental helse og viktigheten av å trene opp en god psykisk helse og ikke bare den fysiske helsen. Det er et område som er vanskelige å ta i og der finnes få streker under svarene. Men desto viktigere, fordi det nettopp på grunn av få sannheter er vanskeligere å finne ut av på egenhånd. Igjen trenger vi hverandre. Ofte finner vi ikke ut av dette før det er for sent. Er vi flinke nok til å se faresignaler helt i startgropen og faktisk ta ansvar for egen og andres helse før det er for sent? La oss vise en større aksept for åpenhet rundt dette, slik at vi kan støtte hverandre i tidligere faser. Aksept gir grobunn for åpenhet, og åpenhet gir igjen mulighet for å ta tak i utfordringer helt i startgropen. Det er da vi virkelig kan gjøre en forandring! Det er lettere å snakke om enn å faktisk utføre, men det begynner med bevissthet som igjen blir til handling. Så la oss i hvertfall starte å snakke om det.

“Er du flink nok til å vise aksept for menneskene rundt deg og bidra til økt åpenhet?” – Click to Tweet

Tren ditt hjerte

På en boklansering denne uken av boken “Å skape mening” – En refleksjonsbok for ledere og medarbeidere av Hilde Wibe (Direktør for Næringspolitikk Abelia), ble det under panelsamtalen nevnt fra Håkon Haugli (Adm.dir Abelia) at det er på tide at ledere begynner å trene kroppsdelen som er viktig, nemlig hjernen. Et godt tips til en bok som ikke blir ferdig skrevet før du selv har bidratt som medforfatter. Boken er lagt opp med egne refleksjonsoppgaver og god plass til egne notater. Jeg har dessverre ikke fått lest boken selv enda, men i plenum på boklanseringen, fikk vi gjennomgått noen refleksjonsoppgaver sammen. Det var fantastisk frigjørende å reflektere rundt et bord med totalt ukjente mennesker og se hvor ulikt vi reflekterer. Allikevel så jeg en respekt og annerkjennelse av andres refleksjoner som jeg gjerne skulle sett mer av i mange sammenhenger. Refleksjon sammen med andre er bedre enn å reflektere alene, igjen bedre sammen med andre. Når vi har fått trent opp hjernen er det på tide å få med oss hjertet. Hjerne og hjertet sammen blir en god kombo for en sterkerer og velutviklet psyke. Så er det heller ikke til å stikke under en stol, kropp og psyke henger sterkt sammen. Så hvorfor snakke om enten eller, jeg sier ja takk begge deler som Ole Brumm.

“Ledere må begynne å trene den muskelen som virkelig teller, nemlig hjertet!” – Click to Tweet

Omgi deg med givere

Vi mennesker er kapable til å både gi og ta. Ofte er det enklere å ta enn det å gi. Det viser seg at givere presterer bedre i roller der gode relasjoner er viktig, som nettopp ledelse er. Begrepet giver og effekten av å bygge en kultur rundt dette, kan du lese mer om i denne artikkelen fra Harvard Business Review “In the company of givers and takers”. Det har virkelig gått opp for meg hvor viktig det er å omgi seg med positive mennesker og givere som gir deg energi og livsglede. Jeg har gjennom mitt inntog i sosiale medier og nettverksbygging der, også blitt mer bevisst på hvordan jeg bygger og opprettholder et sunt nettverk i det virkelige liv. Både i SoMe og IRL, trenger vi hverandre men…

“Det er dessverre bare å være ærlig på det, ikke alle er noe å samle på.” – Click to Tweet

Ledere er også mennesker

Vi mennesker er sosial dyr, og trenger andre mennesker rundt oss for å kunne leve et meningsfylt liv. Denne uken har jeg møtt utrolig mange hyggelige og gode mennesker på forskjellige arenaer. Jeg har vært på boklansering, vært på cafèbesøk, frokostmøte og møtt noen tilfeldig både privat og jobbsammenheng. Det disse menneskene har til felles er at de gir hverandre og meg mye. De gode samtalene, delte erfaringer, nye erfaringer og en felles grunnleggende plattform av verdier og synet på utviklingen av samfunnet og lederrollen er det vi har til felles. Dere vet godt hvem dere er! Jeg har mentorer rundt meg både på SoMe og i det virkelige liv, og det vil jeg takke dere alle for. Vi er mennesker som trenger mennesker. Sammen står vi sterkt! Det er ikke bare de fleste av oss som trenger å bli sett som mennesker, det trenger vi alle. Sheryl Sandberg har gjort stor suksess som kvinnelig toppleder og nå COO i Facebook, selv ikke hun hadde klart seg alene.

sheryl sandberg - facebook female motivational quote

Ingen har psyken alene

Jeg husker jeg leste blogginnlegget til Anita Krohn Traaseth (Adm.dir HP Norge) om “Har du psyken til å være leder?” for en god stund tilbake, og det gjorde at jeg begynte å reflektere over dette spørsmålet. Det er ikke før i det siste at jeg tror at jeg peiler meg inn på et svar. Svaret begynner å utvikle seg til et ja, men jeg har ikke psyken til å være leder alene. Jeg vil hevde at ingen har en sterk nok psyke til å stå alene, heller ikke som leder. Vi trenger de gode folkene rundt oss, vi trenger også å få ros slik at vi gjør mer av det andre mener er bra. Vi må også ledes av menneskene rundt oss i riktig retning. Ledelse er ikke en posisjon, men noe du utfører hver eneste dag uansett hvem og hva du er. Både for deg selv (selvledelse), for kolleger, dine egne ledere, venner og familie.

“Du blir aldri bedre enn du gjør menneskene rundt deg, hvordan gjør du dine gode?” – Click to Tweet

 

15 thoughts on “Du har dessverre ikke Psyken til å være leder alene!

 1. Takk for en inspirerende artikkel Christoffer.
  Den positive energien som skapes i refleksjonssamtaler er et unikt bidrag til å styrke relasjonene hos deltakerne. Jeg liker også nærvær bedre enn fravær, men vi bedrer hverken relasjoner eller nærvær uten ledere som ser sine medarbeidere med nye øyne hver dag (respekt), sikrer at alle tar ansvar for sine egne utsagn og reaksjoner, og som aksepterer at vi alle er forskjellige og at denne ulikheten er en viktig nøkkel for å lykkes. Takk igjen!

  1. Takk for hyggelig kommentar, du peker på faktorer som er viktig, positiv energi, relasjoner, respekt, eget ansvar og aksept for ulikheter. Med dette kommer vi langt! Setter pris på at du deler dine refleksjoner, og ønsker deg en god helg!

   1. Takk det samme Christoffer. Har kommet i gang med min nye nettside http://www.stabstrategi.no, og gleder meg til å virkelig skrive om fag. Til nå har det blitt mye andres sitater og visdomsord. Det blir kanskje ikke så mye blogging i sommer, men nye oppdrag fra august vil bl.a. medføre blogging relatert til systematisk sykefraværsoppfølging, kvalitetsikring av ufaglærte vikarer, utvikling av mentorskap og oppfølging av ikke-vestlige innvandrere i arbeidspraksis og jobbsøking.

 2. Liker teksten din, og du tar opp mange viktige poenger 🙂
  Jeg har lyst til å tilføre at jeg opplever en del ledere som ødelegger for seg selv og sitt ved å kaste seg på måle-karusellen til stor forargelse for gode medarbeidere med tilhørende manglende fokus på det som er viktig – for eksempel tilstedeværelse, noe som er godt beskrevet i lederbloggen til Øyvind Jacobsen http://wp.me/pTFwP-ael

  Jeg opplever også en økende grad av medarbeidere som hele tiden jakter på bekreftelser, statusoppdateringer og tilbakemeldinger http://wp.me/pTFwP-9xN, og kanskje det er summen av alle disse forstyrrelsene som er med på å gjøre det så vanskelig og psykisk belastende for mange å få lov til å gjøre jobben sin i fred?

  Morten Besshø

  1. Gode poeng du tillegger Morten! Måling er til for å gi retning og status, men med fokus på de riktige tingene, vil resultatene her komme av seg selv. Jeg tenker også at det blir viktig å prioritere de riktige tingene, og ha fokus på noe av gangen. Alt er ikke viktig til enhver tid, men det er en tid for alt. Når det gjelder jakten på ytre stimuli, så blir det ekstra viktig å forsøke å utvikle den indre motivasjonen hos medarbeidere, da vil ikke lenger jaget etter ytre bekreftelse bli det viktige, men faktisk egen tilfredstillelse ved jobbutførelsen. Der tror jeg nøkkelen ligger, og indre motivasjon er sterkere enn alt annet. Vi kan trekke paraleller med blogging, hvorfor gidder vi å blogge? Jo fordi vi tror på å dele refleksjoner med andre, vi tror på at flere tenker bedre enn 1, vi tror på åpenhet og ærlighet. Det gir meg en drive til å skrive uavhengig hvilke tilbakemeldinger jeg får på de enkelte innlegg. Enhver tilbakemelding gir da mening. Takk for at du deler dine refleksjoner her på blogen, til glede for flere! 🙂

 3. Fokus på nærvær framfor fråver er ein grunnleggande viktig tanke, slik eg ser det. Klokt reflektert rundt det å vere leiar. Trur ikkje ein får kvalitativ framgang og utvikling om ein ikkje speler på lag og har fokus på å gjere kvarandre gode. Viktig både for organisasjonen og eiga utvikling. Takk for deling!

  1. Takk for hyggelige ord Kathrine! Det er ingen som har suksess alene, og det er viktig at vi er bevisst på. Ingenting er bedre og mer tilfredsstillende en en et lag som presterer godt sammen. Som du sier vi må spille hverandre gode, da blir vi også selv bedre 🙂 Skulle bare mangle at jeg deler. 🙂

  1. Topp Geir, forhåpentligvis er det få som er uenige at man kommer lenger med gode folk rundt seg. Vi mennesker er sosiale skapninger, og takk og lov for det.
   Hva er dine refleksjoner rundt dette og hva er det du kjenner treffer deg?

   Mvh
   Christoffer

 4. Veldig bra artikkel, Christoffer. Mange gullkorn her. Du setter ord mellom annet ord på lederen som helt menneske og de relasjonelle komponentene. Ser mange likhetstrekk med Jan Spurkelands relasjons-ledelseskonsept og det har jeg sansen for.
  Følger bloggen din med stor interesse og gleder meg til neste post:).
  Mvh
  SisselN

  1. Takk for veldig hyggelig kommentar Sissel. Leder eller ikke, vi er alle hele mennesker. Rart at det noen ganger kan tendere til at vi kan glemme det. For meg er det ingen overraskelse at du ser mange likhetstrekk med Spurkelands relasjonsledelse. Hvordan kan vi egentlig lede uten å ha fokus på relasjoner? Takk for at du følger og kommenterer. Det er toveisdialogen som virkelig gjør det verdt å dele.

   Ønsker deg en god påske!

   Mvh
   Christoffer

Legg gjerne igjen en kommentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s