Norske toppledere får liten gjennomslagskraft når de presenterer på engelsk

Flag

Norge omtales som en av verdens mest avanserte kulturer. Presentasjonsevner på engelsk er vi derimot utdaterte på, noe mange norske ledere ikke er klar over.

Continue reading “Norske toppledere får liten gjennomslagskraft når de presenterer på engelsk”