En liten førjulssamtale om ledelse og sånn

r22d5eriwy8-jeffrey-wegrzyn

På selveste lille julaften inviterte Mirza i Mujic Consulting til en hyggelig førjulssamtale om ledelse. Det ble litt jul og mye ledelse!

Mujic Consulting holder til i Bergen, og det var på min faste runde hos Chess i Bergen på lille julaften at vi slo av en hyggelig prat om lederrollen, lederens ulike verktøy, lederutfordringer, kommunikasjon og konflikter på arbeidsplassen. Som en ledesesnerd jeg er, så kan jeg aldri få nok av gode samtaler og felles refleksjon rundt de gode spørsmålene med andre rundt nettopp dette emnet. Det gir alltid ny perspektiver og læring. Her får du mine refleksjoner rundt Mirzas gode spørsmål, så hører jeg gjerne hva du tenker om de samme spørsmålene.

Hva er egentlig ledelse?

Det skrives mye om ledelse, kanskje til og med for mye, og det finnes mange definisjoner der ute. Noe som er helt sikkert er at man heldigvis aldri blir ferdig utlært i ledelse, og vi blir stadig introdusert for nye kontekster og nye unike mennesker. Å lede handler nettopp om å kunne lede dette mangfoldet i ulike kontekster, og nettopp dette gjør det både spennende og utfordrende å lede. Ledelse er ikke en posisjon, men noe vi alle gjør hver eneste dag i større eller mindre grad. Hvordan vil du definere ledelse? Her får du en kort snutt der jeg forsøker å reflekter over hva ledelse egentlig handler om.

Hva er god ledelse?

Ledelse handler for meg om å kunne forstå og tilpasse seg den gitte kontekst og individene man skal lede. I tillegg kommer ærlighet, tydelighet og gjennomsiktighet godt med. Vet man hvor man har hverandre, så har man skapt et trygt fundament for videre utvikling for alle parter. Om opplevd støtte er høt, kan også arbeidspresset være høyt, men det er viktig at disse er i balanse. God ledelse handler da kanskje nettopp om høy grad av opplevd støtte?

Her får du en kort snutt på mine refleksjoner rundt hva som er god ledelse. Finnes det egentlig en fasit på hva som er god og hva som er dårlig ledelse, og hva er god ledelse for nettopp deg?

Fordeler ved lederrollen

Lederrollen snakkes ofte ned av både enkeltpersoner og i media, og dessverre viser statistikk at færre og færre ønsker å ta på seg lederjobben. Finnes det egentlig noen fordeler med å være leder?  Her får du en kort snutt med mine betraktninger rundt dette spørsmålet. Hvilke fordeler tenker du at det å ta på seg en lederoppgave kan innebære?

Konflikter og hva vi kan lære av konflikter

Vi opplever alle konflikter i større eller mindre grad på vår vei. Ofte handler det om svikt i kommunikasjon, usikkerhet, misforståelser, ulikt verdisyn eller uenighet om retning. Min oppfatning er at de aller fleste vil både hverandre og virksomheten vell. Derfor er det viktig å ta den nødvendige samtalen så tidlig som mulig, slik at vi får kalibrert og oppklart ulike misforståelser. Til syvende og sist ligger det mye god læring i konflikter, og det er en naturlig del av livet. Det viktigste kompasset gjennom vanskelige stormer her i livet er å være to mot egen integritet og verdigrunnlag. Vær tro mot deg selv, så kommer du deg også gjennom de stormer som virker helt umulige der og da. Hvilke episoder i livet har du tatt mest lærdom av? Her følger en kort snutt om mine erfaringer rundt konflikter.

Personlige egenskaper som leder og i team

I et team trenger vi alle typer mennesker, det er nettopp mangfoldet som gir verdi i en gruppe og som gjør at vi sammen kan skape mer enn vi selv kan skape individuelt. Personlige egenskaper trumfer ofte kompetanse og erfaring. Har vi kanskje en tendens til i for stor grad å fokusere på å ansette dyktige enkeltindivider, fremfor å ansette team og enkeltindivider som komplementerer eksisterende team? Her følger en siste lille videosnutt om mine refleksjoner rundt lederegenskaper og team.

Under kan du se intervjuet i sin helhet, og med det ønsker jeg deg en fortsatt god romjul og mye god ledelse i året som kommer. Til slutt vil jeg få takke Mirza for invitasjonen til en hyggelig førjulssamtale.

2 thoughts on “En liten førjulssamtale om ledelse og sånn

  1. Takk for et hyggelig intervju med deg Christoffer. Vi trenger flere gode og reflekterte ledere i norsk næringsliv. Håper dette intervjuet bidrar til bevisstgjøring og kunnskap for nye og erfarne ledere!

    1. Takk selv Mirza for invitasjonen og muligheten til å reflektere over viktige spørsmål nå før et nytt år skal starte. Det ligger mye god læring i dialog med andre. Håper andre kan ha glede av disse samtalene, jeg har i hvertfall hatt glede av å titte på noen av de andre samtalene du har lagt ut. Med ønske om et spennende år 2017! Mvh Christoffer

Legg gjerne igjen en kommentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s