Lite typisk Norsk å være god?

Norge«Det er typisk norsk å være god», sier vi. Jovisst har vi mye å være stolte av, men dette utsagnet er oss kanskje uverdig?


Gjesteblogger: Tonje Flack – Forretningsutvikler og foredragsholder i Fuel It AS.


Mangfold og moderne ledelse

I grunnen er det både ekskluderende og arrogant. Kanskje denne holdningen bidrar til at vi fremdeles har mye å gå på hva gjelder god inkludering- og mangfoldsledelse i norsk arbeidsliv?

Jeg hadde nylig frokost og en god samtale med Christoffer. Det er jeg veldig takknemlig for. Ikke bare fordi det var en hyggelig og god start på dagen, men også fordi jeg sitter igjen med mange nyttige refleksjoner.

Christoffer er lidenskapelig opptatt av ledelse, kommunikasjon og mangfold. Nettopp mangfold snakket vi mye om og jeg kunne ikke vært mer enig med Christoffer når han så enkelt sier at vi må brette opp armene og gjøre noe.

“Vi må faktisk dra inn mangfoldet!”

Proaktiv eller reaktiv?

Vi har stort fokus på likestilling og mangfold i norsk arbeidsliv, men vi har likevel et svært kjønnsdelt arbeidsmarked – og innvandrere, eldre og funksjonshemmede sliter med å få innpass.

Christoffer sier at vi må handle. Brette opp armene og gjøre noe. Han sier vi må «dra inn mangfoldet». Akkurat disse ordene bet jeg meg merke i, for det er her den store forskjellen ligger. Vi kan gjerne være positive til å rekruttere ansatte med en annen etnisk bakgrunn for eksempel, men hvis vi virkelig skal få ting til å skje må vi være proaktive. Vi må aktivt søke og velge mangfold.

Hele frokostpraten er filmet og 2. episode av #Snakkestilfrokost kan du se her:

Ressursperspektiv eller bidragsperspektiv?

Men hvorfor skal vi proaktivt velge mangfold? Er det fordi vi tenker at vi alle sammen må bidra for å inkludere flere i norsk arbeidsliv, på tvers av kjønn, kulturell bakgrunn, seksuell legning, etnisitet, religion, alder og individuelle behov? Er det fordi vi skal være snille mot de som er «annerledes»? At vi alle må trå til og bidra for inkludering?

Eller er det fordi norsk arbeidsliv faktisk behov for denne arbeidskraften og kompetansen? Fordi vi anerkjenner at mangfold på arbeidsplassen er en ressurs?

Christoffer har rett i at vi må være proaktive. Fordi mangfold er lønnsomt.

Vi skal anerkjenne at mangfold krever dedikert innsats og bevisst fokus fra ledere, men på den andre siden har man så mye å vinne. Mangfold skaper dynamikk. Ulik bakgrunn og ståsted skaper nye perspektiv og ny innsikt. Det gir grobunn for å utfordre hverandre på en god måte slik at videreutvikling kan skje. Med mangfold stilles antagelig flere gode spørsmål. Spørsmål setter i gang refleksjon og gode samtaler. Gode samtaler er og vil alltid være verdiskapende.

For som ordtaket sier:

«Der alle tenker likt, tenkes det lite»

Vi kan også dra den videre og si:

“Der ingen deler sine tanker, er tankene lite verdt”

Deling er verdiskapende

Christoffer delte sine tanker og sine erfaringer og kunnskap med meg. Det er noe av det mest verdifulle vi kan gjøre – i alle relasjoner. Det er da verdiskapingen skjer.

Jeg har fulgt Christoffer på sosiale medier over en lengre periode. Jeg har lest og likt. Å lese gode tekster beriker meg og kan også i noen tilfeller berøre meg – men samtaler som foregår ansikt til ansikt – med øyekontakt og fysisk nærvær – er de som oftest berører nok til at man skaper endringer og handling. Slik det var for meg etter denne samtalen.

Derfor vil jeg oppfordre deg til å nettopp dele dine tanker og refleksjoner etter å ha lest denne teksten. Still følgende spørsmål til dine kollegaer: Hvordan kan større grad av mangfold bidra til verdiskaping hos oss? Hvordan skal vi gå frem for å øke mangfoldet?

Forhåpentlig vil det gi dere gode samtaler som i tillegg kan skape verdifull endring i egen organisasjon?

Legg gjerne igjen en kommentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s