Så inn i glasskula og fant fremtidslederen

IMG_0589

Moro når masteroppgaven blir nevnt i dagens DN. Saken er jobbet med en stund, men ble noe forkortet i avisen. Her deler jeg flere av funnene.

Faglig tyngde blir viktigere

Frank Møllerop (CEO Questback) mener det vil bli vanskeligere å skifte bransjer på grunn av krav om mer faglig kompetanse hos fremtidens ledere. En leder kan ikke lede alt.

Ledelsesteorien sier også at vi vil se en mindre attraktiv mellomlederrolle. Det antas dermed at det både vil bli mer krevende å være leder og mindre attraktivt. Følgende sitat fra en lederundersøkelse gjennomført av Mintzberg (2011), utrykte en leder følgende:

“Å bli en leder handler ikke om å bli sjef, det handler om å bli et gissel . Det er mange terrorister i organisasjonen som ønsker å kidnappe meg. Jeg pleide å elske jobben min, folk lyttet til meg, folk likte meg. Jeg er den samme personen nå, men ingen lytter og ingen bryr seg” (Mintzberg 2011:145)

Lederrollen må fortjenes

Konserndirektøren i Lyse Tele, Toril Nag, påpeker at lederrollen i fremtiden i større grad vil være noe du må fortjene. Tidligere har roller og titler gitt status og makt, i fremtiden vil dette bildet være helt annerledes. Vi velger i mye større grad hvem og hva vi følger. I tillegg kan nå alle være tydelige meningsbærer i samfunnsdebatten. Det er ikke lenger bare øverste leder som mener noe på vegne av bedriften. Det må fremtidens leder være seg selv bevisst. Om fremtidens ledere ikke får sine medarbeidere til å følge dem, vil det være tilnærmet umulige å lede.

Utvisking av grenser
Når vi er inne på utvisking av grenser, gir Steinar Sønsteby (Konsernsjef ATEA) et godt eksempel på en utfordring ved økt internasjonalisering. Vi vil gå mer og mer mot et 24 timers samfunn på grunn av tilgjengelighet på tvers av ulike tidssoner. Dette vil kunne bli en utfordring for fremtidens ledere å etterleve. Kanskje vil vi gå tilbake til det å måtte sette tydeligere grenser for egen tilgjengelighet. Jeg tror ikke man fremover kan velge å ikke være synlig eller tilgjengelig. Tempoet er for stort, og kompetansemedarbeidere som vi stort sett har i Norge, krever synlige og tilgjengelige ledere. I tillegg krever media, aksjonærer og ikke minst kunder tilgang til toppledelsen. Dette er krevende og om man ikke passer seg kan man fort ende opp uten et privatliv. Dette er ikke et liv for alle.

De beste kommunikatørene og mangfold

Behovet for å prosessere informasjon, kommunisere og det å lede et større mangfold gjør seg tydelig gjeldende. Dette bør få følger for utdanningsinstitusjoner og virksomheter i Norge. Klarer de å holde sine utdanninger relevant og oppdatert for fremtidens ledere? Det er skremmende hvor lite mangfold det er generelt i Norske virksomheter. Her ligger Norge langt bak, mente flere av topplederne.

Den moderne gallionsfigur og entreprenøren

Fremtidens leder vil ha et mye større eksternt fokusert, være mer synlig, en god rollemodell og et godt forbilde både internt og eksternt. Tilstedeværende i alle kanaler vil være en regel, og man må like å alltid være tilgjengelig. Personlig merkevare blir viktig, og vi vil se flere og flere tilfeller der lederens/medarbeiderens egen merkevare vil være mer verdt en selskapet. Kanskje vi også vil i større grad rekruttere etter individets merkevareverdi? Lederens rolle som entreprenør blir også viktigere. Innovasjon må settes i system og fremtidens ledere må bli mer risikovillige.

Vil færre ønske å være ledere?

Vi vil se en verden som stadig blir meg kompleks, og der kanskje færre vil ønske å ta på seg det store ansvaret som ligger i en lederrolle. Kanskje det kun blir for de spesielt interesserte? Ledere i dag kan ha noen rolige dager, ledere i fremtiden vil alltid være på.

Vi ser også at Norske leder er de mest konflikskye i Norden i følge forskning, og fremtidens ledere må derfor utvikle større mot til å ta beslutninger. Involvering er bra, men det er ikke alt alle må involveres i. For å kunne bli handlekraftige må vi få en balanse i dette igjen. Det samme mener også flere av topplederne om både fleksibilitet og selvrealisering. Kanskje har vi tatt dette for langt?

Holistisk ledelse og fremtidslederen

Mange av topplederne hevder at vi vil gå mot et mer holistisk syn på ledelse, som vil inkludere både samfunnsoppdrag, individet og virksomheten.

Fremtidens leder er en entreprenør, endringsagent, talsmann, lagspiller og nettverksbygger, som er tydelig, sterkt relasjonell og har et stort mot. Er du fremtidslederen?


Les også: Artikkelen slik den ble publisert i Dagens Næringsliv 14.09.15

Legg gjerne igjen en kommentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s