Jakten på Årets Unge Ledere 2014 er i gang!

ÅUL13 3 vinnere_5

Da jeg ble anbefalt å delta på Årets Unge Ledere 2014 kontaktet jeg Anne Mørup-Andersen. Her får du  detaljene om prosessen som løfter frem gode lederegenskaper ikke CV.

Hva er Årets Unge Ledere?

Assessit har utviklet konseptet Årets Unge Ledere, som gir virksomheter muligheten til å utvikle, utfordre og teste godt lederskap blant unge, talentfulle ledere som er 40 år eller yngre. Konseptet har vært gjennomført med suksess siden 2009 og er faglig forankret og basert på veldokumentert forskning. (Fagansvarlig Ole I Iversen, Dr. BA, partner hos Assessit AS). Jeg vil oppfordre ledere under 40 år som ønsker å få testet sin personlige egnethet, samt utvikle seg som leder, til å melde seg på Årets Unge Ledere 2014. De 100 første kandidatene som melder seg på og fyller kriteriene for deltakelse er garantert en billett til kåringen av Årets Unge Ledere 2014 den 17. mars 2015.

Hvordan foregår prosessen?

Aktuelle kandidater melder seg selv på innen 08.12.14 via Assesit sine egne hjemmesider. I år er det også gratis å delta for første gang! Etter påmelding gjennomgår alle kandidater en test basert på Assessits lederkompetanser. Deretter får man mulighet til å laste ned en rapport til egen gjennomgang. De som går videre i denne prosessen får beskjed i slutten av desember, og får deretter tilbud om å gjennomføre 180 graders evalueringer og utfordrende simuleringsoppgaver med Assessits konsulenter på et av kontorene i Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim. Kandidatene får i etterkant av simuleringsøvelsene tilbakemelding på hvordan man har gjort det på de ulike testene og øvelsene og det blir satt fokus på både å fremheve kandidatenes sterke sider som leder og sider som kan utvikles videre. Med Årets Unge Ledere settes det fokus på godt lederskap og dyktige unge ledere som skaper resultater gjennom andre. Selve kåringen holdes i forbindelse med et spennende fagseminar den 17. mars 2015 på Scandic Fornebu. Her får deltagerne både faglige foredrag og inspirasjon, samt tid til å utveksle erfaringer med andre deltakere.

Hva er hensikten bak konseptet?

Assessit tror på at selv gode ledere alltid kan lære mer, og at gode ledere må utvikle seg for å vokse og bli enda bedre. Gjennom å utfordre, teste og få evaluert sine egne evner i trygge omgivelser, med dyktige mennesker rundt seg som kan bidra med rett kompetanse og gi et løft, vil man øke sin selvinnsikt og kunne utvikle seg selv både som leder og individ.

Hvilke kriterier stilles for deltakelse?

Kandidatene må være 40 år eller yngre, lede en organisasjon med minimum 5 medarbeidere under seg og ha vært i stillingen i minst 12 måneder.

Hva kjennetegner kandidatene i Årets Unge Ledere?

Kandidatene kjennetegnes ved at de har fått gode tilbakemeldinger fra leder og medarbeidere på egen prestasjon. De har tydelig motiverte medarbeidere som er villig til å stå på litt ekstra når situasjonen krever det. En god relasjon til sine medarbeider og gode mellommenneskelige ferdighert har de også. Kandidatene utviser god helhetsforståelse og vurderingsevne og har et stor potensiale for videre utvikling og karriere.

Hvordan får dere frem den enkelte leders personlighet og egenskaper?

Trond Myhrvold daglig leder Assessit AS forklarer: Simuleringen viser tydelig personligheten og egenskapene deres, dette er den mest effektive måten at få frem personligheten på. Det finnes ikke en fasit på hvordan oppgavene i jobbsimuleringen skal løses, vi ser først og fremst etter at kandidatene bruker refleksjonen og lederegenskapene sine.

Hvorfor skal jeg delta?

Stadig mer forskning bekrefter at godt lederskap og gode ledere kan utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko. Assessit sin visjon er å utvikle og utfordre morgendagens ledere. Derfor ønsket vi å sette fokus på godt lederskap og unge ledere. Dette fordi dagens unge ledere er morgendagens toppledere. Det er derfor viktig for en virksomhet å identifisere og synliggjøre sine talenter slik at de kan følges opp og bli stimulert til utvikling.

“Dagens unge ledere er morgendagens toppledere” – Click to Tweet

Hvordan vurderer dere kandidatene?

Vi vurderer ikke kandidatenes CV, men deres generiske lederkompetanser. Vi har fått mye oppmerksomhet tidligere fra medier siden vi ikke ser på kandidatenes papirer vedrørende denne kåringen. Essensen er at kandidatene skal få en lærerik prosess og evaluere seg selv grundig og lære noe nytt om seg selv, deres kompetanser og deres lederskap. I tilleg vil man få økt sin selvinnsikt, det er det viktigste ved konseptet i virkeligheten. Vi vet fra forskningen at ledere med stor selvinnsikt er de beste ledere.

Hvorfor er medarbeideres vurdering viktig?

Det er medarbeiderne som avgjør om lederen med sin lederstil har evner til å engasjere dem. Det er medarbeidernes vurdering som i siste instans avgjør om du har lyktes. Det er også derfor medarbeidernes vurderinger teller som noe av det viktigste i våre vurdereringer. Det er selve prosessen og tilbakemeldingene som er den viktigste delen av Årets Unge Ledere, det er her de nominerte unge lederne øker sin selvinnsikt og egen kompetanse. Dette er hele kjernen i prosjektet.

Hva får man igjen for å delta?

Assessits evalueringer viser at de unge lederne har et stort læringsutbytte av jobbsimuleringene. Når de blir utfordret, og pulsen hamrer, skjerpes sansene. De har et stort læringsutbytte av dette, og det er også meningen med simuleringene. Det er her man mislykkes noen ganger, og virkelig må kjempe hardt for å lære. For å bli riktig god må man utfordres og settes ut av komfortsonen sin.

Hvem har tidligere vunnet Årets Unge Ledere?

Vinneren av Årets Unge Ledere 2013 var Magne Nordgård CEO i Eika Forsikring AS. Tidliger vinnere er Elisabet Søyland Hotellsjef ved Clarion Hotel Stavanger (2012), Tore Relling fra spedisjonsfirmaet Kuehne-Nagel (2011), Sandra Helseth Myhre fra Sparebanken Møre (2010) og Solfrid Flateby fra Reitan Gruppen (2009).

” Jeg ser frem til å være deltaker i en prosess som setter personlig egnethet og utvikling i fokus, blir du med? – Click to Tweet

Legg gjerne igjen en kommentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s