Slik kan du gjennom Mangfoldsledelse gi mer rom for annerledeshet!

diversity02_transparent

I disse PRIDE tider virker det som om nesten alle og enhver støtter opp om mangfoldet, men hvor blir det av all åpenhet og aksept i hverdagen?

Det er hverdagene det er flest av, og det er da vi alle trenger andre og hverandre. Om vi er mann, kvinne, leder, medarbeider eller homofil. I Norge gir vi lite rom for annerledeshet hevder en rapport fra NHH, la oss gi hverandre mer rom!

Annerledeshet
Vi nordmenn gir hverandre svært lite rom for annerledeshet! Rapporten fra NHH kan du lese her. Norge er faktisk blant de landene med de strengeste sosiale normene, sammen med Pakistan, India, Malaysia og Sør Korea. Det er ikke alltid like enkelt å vokse opp som annerledes, uavhengig av hva som er annerledes. Det bekrefter blant annet det sterke fokuset på mobbing i skolen. De fleste av oss har nok i løpet av livet opplevd å være litt utenfor i noen sammenhenger. Når vi selv har opplevd det, hvorfor tar vi ikke da et større ansvar i voksen alder for at andre ikke skal oppleve det det samme? Gjennom tøffe tider lærer man mye om både livet og seg selv. Tøffe tider vil vi alle ha igjennom livet, men vi trenger ikke å skape dem for hverandre. Vi kan heller bruke energien på å være der for hverandre når det trengs.  Jeg har som voksen klart å begynne å sette pris på den bagasjen jeg har med meg i ryggsekken. Jeg tror det gjør meg til et bedre menneske i dag, men det tar tid å komme dit.

Valget om å bli leder

Ja, jeg valgte helt frivillig og bevisst å bli leder. Som ung gutt ble jeg tidlig vist tillit med gradvis økt ansvar hos begge mine arbeidsgivere, og jeg fant fort ut at dette var noe jeg ville forfølge. Noen vil si at jeg virkelig har blitt bitt av basillen, jeg vil si at jeg har funnet min lidenskap. Jeg har ikke angret på dette valget, selv om det ikke alltid er en dans på roser. Men det gjør livet spennende, det er utviklende og det er til de grader meningsfyllt. I en artikkel i Aftenposten som HR Norge har kommentert i sin blogg, hevdes det at halvparten har ambisjoner om å bli ledere, men at de ikke ønsker å måtte ofre noe for å komme dit. Jeg hadde en god samtale med Eivind Jonassen (CEO @SimCom.no) på Twitter, og nå også endelig fått truffet han i levende live. En hyggelig kar! Han oppsummerte det så godt i følgende tweet. Ja, for meg er ledelse en lidenskap og det er et fritt valg. Føler du at du må ofre noe, så er det kanskje ikke det riktige valget for deg?

Skjermbilde 2014-06-29 kl. 17.45.01

Valget om å bli homofil

Nei, jeg har ikke valgt å bli homofil. Av og til lurer jeg på hva jeg skal svare når noen spør meg hvorfor jeg valgte å bli homofil. Jeg har et klart og tydelig svar på hvorfor jeg valgte å bli leder, men ikke på dette spørsmålet. Jeg vet ikke om jeg blir sjokkert, trist, paff eller undrende. Jeg er i hvertfall av den oppfattelsen at dette ikke er noe jeg selv har valgt. Allikevel er jeg stolt av den jeg er og har blitt. Det føles ikke som om jeg har måttet ofre noe, tvert i mot. Jeg vet at andre kan mene at det er noe man selv kan velge, men til det har jeg følgende svar: Om det så er mulighet for å velge dette, så fortjener vel også dette frie valget respekt? Vi må ha respekt for andres valg. Vi trenger ikke å være enig, men respekt er noe alle fortjener! Blir nesten litt trist når jeg observere at vi mennesker er våre egnes værste fiender. Når homofili i samtaler på sosiale medier sammenlignes med å velge å drepe ja da er diskusjonen slutt for min del…

“Er  det egentlig så interessant med folks legning? La oss heller snakke om mangfold.” – Click to Tweet

Mangfoldsledelse

Vi snakker stadig om mangfoldsledelse, men da gjerne mest om kvinner og kanskje ulik nasjonalitet. Jeg tror det er på tide at vi løfter frem mangfoldsledelse som en helhetlig ledelsestrategi. Med fokus på mangfold i alt fra alder, kjønn, religion, seksuell orientering, fysisk/mental kapasitet, og til sosial og nasjonal bakgrunn. Vi trenger sårt en økt deltakelse i arbeidslivet inn i fremtiden og der kan mangfoldet bidra. AFI har på oppdrag fra VIRKE sammenstilt en rapport om mangfoldsledelse som du kan laste ned her fra Høyskolen i Oslo og Akershus. Denne rapporten viser at de færreste har mangfoldsledelse på agendaen, og 4 av 10 har heller ikke sterke meninger om effekten av mangfoldsledelse. Hverken i den ene eller andre retningen. Det finnes dessverre altfor lite forskning på dette området foreløpig, men ved at vi ledere setter det på agendaen har vi et godt utganspunkt. Fordelene er mange.

“Vi kan alle gjøre en forskjell, hver eneste dag.” – Click to Tweet

Åpenhet
Vi må bli mer åpne, tillate oss å snakke om det vanskelige. By på oss selv og gi andre plass i vårt hjerterom. Der er det godt for alle å være, det er den varmen jeg tror vi alle febrilsk leter etter. På veien dit forsøker vi å fremstå som robuste skip som seiler elegant på dype hav, men egentlig er vi bare en liten jolle som vil inn i vårt kjære og kjente båthus. Jeg får ofte spørsmålet om hvordan jeg tør å dele og være såpass åpen på sosiale medier og gjennom min egen blogg. Jeg har stor tro på at det å gi noe til andre, vil gi meg mye tilbake. Jeg har gjennom hele livet fått mye av mange, og jeg ønsker å gi mye tilbake til andre når jeg har muligheten. Og muligheten har vi nå alle gjennom blant annet sosiale medier. Vi trenger ikke en gang eget forlag lenger om vi skal gi ut egen bok. The sky is the limit! Det er opp til oss å bruke den fornuftig. Jeg ser ikke på meg selv som tøff som deler. Jeg ser på det som nødvendig, både for meg selv, mitt lederskap, og for hverandre. Det er godt å se at når mange stemmer står sammen, så når vi frem.

“Vi skylder hverandre å stå sammen og å la vår stemme bli hørt!” – Click to Tweet

Kollektivt ansvar

Ledelse er et kollektivt ansvar, ikke noe et enkelt individ utøver. Sammen kan vi flytte fjell, og det begynner med deg. Så la oss nå rette øynene innover mot oss selv og begynne å ta ansvar der det teller. Det er noe som heter at du kun kan endre deg selv, men om alle tenker slik vil det bli mange som endrer seg. Det er da vi kan kalle det en kraftansamling, og da kan vi få utrettet mye. Et eksempel på hvor mye positivt vi kan få ut av en liten kollektiv øvelse, er en øvelse vi i felleskap pleier å utføre på avdelingsmøter. Vi kaller den for rosøvelse, der 1 person i rommet får begynne å gi en kollega ros, for så at denne igjen skal gi ros videre til en annen i rommet. Det er ikke lov å gi ros tilbake til noen som allerede har fått, alle skal få. Er det ikke en herlig tanke, at vi alle kan si noe positivt om andre, uansett hvem det er? Det er fascinerende å se hvor spent, forsiktig og lett nervøst det starter, med få smil å se. Til slutt står man i et rom fyllt med smil, latter og positiv energi. Ja det er egentlig ikke så vanskelig å gi hverandre litt ros, så la oss fortsette med dette hver eneste dag. Jeg er i hvertfall ganske sikker på hvilket av disse to rommene jeg ønsker å være i.

“Hvordan gir du rom for mangfold og annerledeshet i din hverdag?” – Click to Tweet

One thought on “Slik kan du gjennom Mangfoldsledelse gi mer rom for annerledeshet!

Legg gjerne igjen en kommentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s